Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz öğrendiği bilgileri yeni nesillere aktarmayı bir görev olarak görmüştür. Üniversitelerin mühendislik bölümlerine ve liselerin havacılık bölümlerine, çalışkan, dinamik ve genç öğrenciler için çeşitli staj olanakları sunmaktadır. Staj programları çerçevesinde kazanılan iş tecrübesi, iş hayatındaki paha biçilmez ilk adımları oluşturmaktadır. Uçaksan’da staj yapan öğrenciler akademik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı bulurlar.